เติ้ล ตะวัน โพสต์สุดเศร้า แอ้ม อัครพล เสียชีวิต

0
254

สำหรับ พ ร ะ เ อ ก ดัง เติ้ล ตะวัน ที่มีผลงานด้าน แ ส ด ง และงาน เ พ ล ง มากมาย ต่อมาได้ แ ต่ ง ง า น กับภ ร ร ย า สาว เสาวคนธ์ มีลูกสาว 1 คน คือ น้องมียา

ล่าสุด ก็มีเรื่องทำเอา ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ต้อง ช็ อ ก อีกครั้ง เนื่องจากเป็นการเกิดความสู ญ เ สี ย คน บั น เ ทิ ง อีกครั้ง

ซึ่ง เ สี ย ชี วิ ต ลงหลังจากที่ ป่ ว ย มาสักพักแล้ว ที่ระบุว่า ชาวมงคล ได้ สู ญ เ สี ย คนที่สำคัญและรักอย่างยิ่ง

เพราะเป็นทั้งพี่และ ผู้ กำ กั บ ที่น่ารัก แล้วยังเป็นพี่ เ ลี้ ย ง ให้กับตนในวันที่เริ่มเป็ นผู้ กำกั บ ใหม่ แถมยังร่วม ก่ อ ตั้ ง บ ริ ษั ท มาจนถึงทุกวันนี้

ก่อนหน้านี้ แอ้ม อัครพล ได้ ป่ ว ย มาระยะนึงแล้ว แต่ก็ยังคงทำงานที่รักต่อไป เพราะมันคือ กำ ลั ง ใจ ของแอ้ม

แต่ยัง ส า ม า ร ถ กำ กั บ ล ะ ค ร ได้หลายเรื่อง และ ล ะ ค ร แต่เรื่องที่แอ้มกำกับนั้นมี เ ร ต ติ้ ง ดี ได้รับคำชมมากมาย

จากคนที่เคยร่วมงานกับแอ้มนั้น ทุกคนรักการ ทำ ง า น ของแอ้ม ก็ขอให้แอ้ม ห ลั บให้ ส บ า ย จะอยู่ในความ ท ร ง จำ ตลอดไป

และได้เผยกำ ห น ด การ ส ว ด อ ภิ ธ ร ร ม ของแอ้มไว้ด้วย งานนี้เหล่าบรรดา นั ก แ ส ด ง และคนใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ งต่าง

เข้ามาร่วมแสดง คว า ม เ สี ย ใ จ กันอย่างล้นหลาม ขณะเดียวกันนั้น พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม วีรภาพ ก็โพสต์ไว้ อ า ลั ย ผ่านไอจีของตนเองเช่นกัน

โพสต์เติ้ล

แอ้ม

แอ้ม

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่

VDO เติ้ล ตะวัน โพสต์สุดเศร้า แอ้ม อัครพล เสียชีวิต